حتما شما هم درون بسیـاری از وبلاگ ها و یـا سایت های فارسی زبان جملات یـا پست هایی را مشاهده کرده اید کـه نحوه نوشتن حروف فارسی آنـها کمـی متفاوت از حروف تایپی معمول است

در قدم بعدی ؛ کپی پیست کن اقدام بـه طراحی تبدیل کننده حروف فارسی بـه فارسی زد که تا هموطنان عزیز بـه راحتی بتوانند سبک نوشتن جملات خود را تغیر دهندبرای استفاده از این تبدیلگر از گام های زیر پیروی کنید ;)راهنما : نوشتن اسم معصومه به زبان مختلف بـه دلیل ظاهر برخی حروف امکان استفاده ی آنـها درون هر موقعیتی از کلمـه وجود ندارد، نوشتن اسم معصومه به زبان مختلف بـه همـین دلیل هر حرفی تنـها درون صورتی کـه در مکان مناسب خود قرار داشته باشد تغییر مـی کنددر لیست های کشویی رو بروی هریک از حروف یک کلمـه کـه نشان از موقعیت حرف دارد موجود استانتها : بـه معنای ~> اگر این حرف درون انتهای کلمـه باشد تغییر مـی کندابتدا : بـه معنای ~> اگر این حرف درون ابتدای کلمات باشد تغییر مـی کندهرجا : بـه معنای ~> این حرف درون هر مکانی از کلمات باشد تغییر مـی کند* برخی حروف بـه خاطر اینکه از سایر زبانـها مورد استفاده قرار مـی گیرند، ممکن هست هنگام تبدیل مکان آنـها با مکان حرف دیگری کـه آن هم از سایر زبانـها آورده شده تغییر کند، درون صورت مشاهده این مشکل از تبدیل آن حرف خودداری کنید :)

** لطفا توجه کنید کـه خروجی تبدیلگر درون کادر پایینی قابل مشاهده خواهد بود نـه درون کادری کـه متن را وارد کرده اید

* آموزش نحوه کشیده حروف :برای کشیده حروف، بعد از تایپ حرف با استفاده از کلید های Shift+j طول حروف را افزایش دهید(سلام == ســلآم)

جهت استفاده از اعداد فارسی مـی توانید از اعداد روبرو کپی کنید : ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٠

گام اول : گام دوم :

در این قسمت تعیین کنید کـه چه حرفی بـه چه ظاهری تبدیل شود : (برای مثال حرف ی بـه ے تبدیل شود)

حرف " ی " بـه :

حرف " د " بـه :

حرف " ـه " بـه :

حرف " قـ " بـه :

حرف " و " بـه :

حرف " م " بـه :

حرف " ن " بـه :

حرف " ک " بـه :

حرف " خ " بـه :

حرف " س " بـه :

حرف " ف " بـه :

حرف " ح " بـه :

گام سوم :

در پایـان بر روی کلید "اعمال تغییرات" کلیک کرده و خروجی را درون کادر پایین مشاهده فرمایید

اعمال تغییرات

نحوه نوشتن حرف ے, نحوخ نوشتن حرف ב, نحوه نوشتن حرف ہ | نوشتن حرف טּ و ڪ,نحوه تایپ حروف کشیده

نحوه نوشتن حرف ے, نحوخ نوشتن حرف ב, نحوه نوشتن حرف ہ | نوشتن حرف טּ و ڪ, آموزش کشیده کلمات درون ورد, نحوه تغییر استایل کلمات, حروف زبان اردو, مبدل حروف فارسی,

نحوه نوشتن حرف ے, نحوخ نوشتن حرف ב, نحوه نوشتن حرف ہ | نوشتن حرف טּ و ڪ, آموزش کشیده کلمات درون ورد, نحوه تغییر استایل کلمات,حروف زبان اردو و مبدل حروف فارسی

. نوشتن اسم معصومه به زبان مختلف . نوشتن اسم معصومه به زبان مختلف
[نحوه نوشتن حروف ڪ ے ב ـہ טּ | تبدیلگر حروف فارسی | تبدیل ی ... نوشتن اسم معصومه به زبان مختلف]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 21 Jul 2018 09:34:00 +0000