کلمـه جادویی بـه این دلیل درون این قسمت بـه کار رفته هست که دیگر نیـازی بـه جستجو درون بخش های مختلف و پیدا فونت و ظاهر دلخواه به منظور کلمات نیستدر این بخش تنـها با یک بار نوشتن کلمـه انواع حالات به منظور کلمـه تشکیل شده و مـی توانید حالت و ظاهر مورد پسند را کپی کنیدنحوه استفاده از این ویرایشگر :در زیر یک کادر جهت وارد متن وجود داردبر روی آن کلیک و کلمـه ی مورد نظر خود را با حروف استاندارد انگلیسی وارد مـی نماییدپس از وارد کلمـه نتیجه درون زیر کادر بـه نمایش درون خواهد آمد

. نوشتن لاتین مرضیه . نوشتن لاتین مرضیه : نوشتن لاتین مرضیه ، نوشتن لاتین مرضیه
[تغییر استایل و ظاهر کلمات و حروف لاتین بـه صورت جادویی نوشتن لاتین مرضیه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 20:51:00 +0000